Doradztwo specjalistyczne – rozeznanie rynku – Akustica.Med

+48 (83) 343 97 93

e-mail:

biuro@

Nowa jakość Życia!

Akustica.Med

Witamy w nowej jakości Życia!

Doradztwo specjalistyczne – rozeznanie rynku

>

>

>

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU

W ramach projektu: „Czas dla przedsiębiorczych!” nr RPLU.09.03.00-06-0117/16

Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Opis przedmiotu zamówienia realizacji zamówienia:

Świadczenie usługi indywidualnego wsparcia doradczego – specjalistycznego dla 12 uczestników/uczestniczek projektu „Czas dla przedsiębiorczych!” Nr RPLU.09.03.00-06-0117/16

Termin składania ofert: od 31.07.2018 r. – 3.08.2018 r. do końca dnia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!