Realizacja – Akustica.Med

tel./fax: +48 (83) 343 97 93

e-mail:

biuro@

Realizacja

>

>

>

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Łódzkie bez ograniczeń” POWR. 01.02.02-10-0073/15

Staże zawodowe – II edycja

Szkolenia zawodowe – II edycja

Pośrednictwo pracy – II edycja

Poradnictwo zawodowe – II edycja

Staże zawodowe – I edycja

Szkolenia zawodowe dla Uczestników I edycji Projektu.

W maju i czerwcu 2016r. odbyły się spotkania 50 uczestników projektu z zakresu pośrednictwa pracy (I i II spotkanie). Szczegółowy harmonogram realizacji zadania w załączeniu poniżej.

W dniach 12 kwietnia – 14 maja 2016 odbyły się spotkania 50 uczestników projektu z doradcą zawodowym. Spotkania miały na celu Identyfikację potrzeb osób młodych w tym niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak również identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy tych osób.

W dniach 10-31 marca 2016r odbyła się

Uczestników projektu.

Nabór miał charakter otwarty, o przyjęciu do projektu decydowała przynależność do grupy docelowej, kompletność wniosku oraz spełnienie obligatoryjnych kryteriów uczestnictwa:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!