Warszawa bez ograniczeń III – Akustica.Med

+48 (83) 343 97 93

e-mail:

biuro@

Warszawa bez ograniczeń III

>

>

POWR. 01.02.01-14-0083/16

Projekt realizujemy na terenie miasta stołecznego Warszawa.

Jest to inicjatywa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL PROJEKTU

PLANOWANE EFEKTY

72 młode niepełnosprawne osoby bierne zawodowo i bezrobotne w wieku 18-29 lat:

Wartość projektu: 1 304 082, 24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 238 878,12 zł

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!