Archiwa: Zapytania ofertowe – Akustica.Med

+48 (83) 343 97 93

e-mail:

biuro@

Nowa jakość Życia!

Akustica.Med

Witamy w nowej jakości Życia!

Zapytania ofertowe

>

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z Z PROCEDURĄ ROZEZNANIA RYNKU W ramach projektu: „Czas dla przedsiębiorczych!” nr RPLU.09.03.00-06-0117/16 Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Opis przedmiotu zamówienia realizacji

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji świadczenia usługi cateringowej podczas realizacji usługi szkolenia ICT dla uczestników/uczestniczek projektu „Akademia równych szans” Nr RPLD.09.01.02-10-0016/17. Termin składania ofert: 18-23.07.2018r. Szczegóły

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji usługi organizacji i przeprowadzenia egzaminów ECDL Base lub równoważnych dla uczestników/uczestniczek projektu „Akademia równych szans” Nr RPLD.09.01.02-10-0016/17. Termin składania ofert: 18-23.07.2018r.

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji usługi wykonania materiałów szkoleniowych dla 20 uczestników szkolenia ICT w ramach projektu „Akademia równych szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17 Termin składania ofert: 18-23.07.2018r.

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu najmu sal do przeprowadzenia szkolenia ICT dla 20 uczestników szkolenia ICT w ramach projektu „Akademia równych szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17 Termin składania ofert: 18-25.07.2018r.

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór trenerów, którzy przeprowadzą szkolenia komputerowe z zakresu ICT  dla 70 Uczestników Projektu w ramach projektu „Akademia równych szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17 Termin składania ofert: 18-25.07.2018r. Szczegóły

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji usługi najmu sal na indywidualne konsultacje z zakresu poradnictwa psychologicznego dla 100 uczestników/uczestniczek projektu „Akademia Równych Szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17. Termin

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji usługi najmu sal na indywidualne konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego dla 100 uczestników/uczestniczek projektu „Akademia Równych Szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17. Termin

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji usługi indywidualnych konsultacji poradnictwa zawodowego dla 100 uczestników/uczestniczek projektu „Akademia Równych Szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17. Termin składania ofert: 06.07.2018 – 13.07.2018 Szczegóły

Zapraszamy do składania ofert. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w celu realizacji usługi indywidualnych konsultacji poradnictwa psychologicznego dla 100 uczestników/uczestniczek projektu „Akademia Równych Szans” nr RPLD.09.01.02-10-0016/17. Termin składania ofert: 06.07.2018 – 13.07.2018 Szczegóły

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!