Zapytanie cenowe doradca zawodowy – II edycja – Akustica.Med

tel./fax: +48 (83) 343 97 93

e-mail:

biuro@

Nowa jakość Życia!

Akustica.Med

Witamy w nowej jakości Życia!

Zapytanie cenowe doradca zawodowy – II edycja

>

>

>

ZAPYTANIE CENOWEW ramach projektu : „Małopolska bez ograniczeń” nr POWR. 01.02.02-12-0074/15Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracyDziałanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyPoddziałanie 1.2.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zamawiający:

Fundacja Fuga MundiHutnicza 20 B20-218 LublinNIP 7121931563REGON 430660077www: ffm.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa zawodowego (identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych).

Termin składania ofert upływa 10.06.2016r. o godz. 14.00

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!