Zapytanie ofertowe – Kierownik IT – Akustica.Med

+48 (83) 343 97 93

e-mail:

biuro@

Nowa jakość Życia!

Akustica.Med

Witamy w nowej jakości Życia!

Zapytanie ofertowe – Kierownik IT

>

>

>

Zaproszenie do składania ofert

Firma Akustica.Med Krystyna Gdela z siedzibą w Białej Podlaskiej (21- 500), ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4/3, NIP: 5371259002

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac na stanowisku:

KIEROWNIK ZESPOŁU IT

w ramach przygotowywanego projektu: „Opracowanie autonomicznego systemu translacji tekstu z języka polskiego na język migowy, w oparciu o sztuczną inteligencję i trójwymiarowego awatara”  w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Projekt będzie trwał 54 miesiące od od 1.04.2018 do 30.09.2022.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska najwyższa punktację w postepowaniu.

Oferta winna być złożona do dnia 29.09.2017 do godz.15:00 w wersji elektronicznej na adres: robertgdela@ lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4/3, 21-500 Biała Podlaska.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!