Smart Webb Media – Immaterielle rettigheter – stadig viktigere

|

|

|

|

|

|

Immaterielle rettigheter – stadig viktigere

Immaterialrett – Immaterielle rettigheter – stadig viktigere

Textstorlek:

Antallet patentsøknader innlevert av norske søkere er forbausende stabilt fra år til annet. Gjennom de siste 30-40 årene har det ligget på rundt 1200 til 1400 pr. år. Det kan tyde på at innovasjonsveksten ikke holder følge med den økonomiske veksten i norsk industri. Patentstatistikken viser oss likevel at den samme oppfinnelsen nå patenteres og utnyttes i et betydelig bredere geografisk område enn tidligere. Dette reflekteres bl.a. i at antallet patentsøknader innlevert i Norge av utenlandske søkere har steget betydelig i samme periode. Etter at Norge ble medlem av Den europeiske patentorganisasjonen fra 1. januar i år, ventes antallet utenlandske patentrettigheter i Norge å stige ytterligere.

På varemerkeområdet er bildet litt annerledes. Rundt 16000 varemerker søkes registrert i Norge årlig. Av disse kommer 3000 fra norske søkere. Tilbudet av varer og tjenester i det norske markedet har økt i et stort tempo de siste årene, og de norske tilbyderne har fulgt opp.Patenter, opphavsrettigheter, registrering av varemerker og industridesign er først og fremst til for å beskytte de ofte meget store verdiene som ligger bakenom. Å bringe en oppfinnelse fra idé til et kommersielt produkt er en uhyre ressurskrevende prosess. Ofte ville den ikke ha funnet sted dersom ikke samfunnet hadde kunnet tilby et tidsbegrenset monopol som kompensasjon for at teknologien senere stilles til allmennhetens rådighet. Om det hadde vært fritt frem for kopiering, ville vi ha vært uten nye og viktige legemidler, datateknologi osv. Ingen ville ha vært interessert i å bære utviklingskostnader om konkurrentene bare kunne forsyne seg av resultatene.I dag brukes imidlertid de immaterielle rettighetene dessuten på en betydelig mer offensiv måte. Handel med slike rettigheter er stadig økende, og eierskapet sitter ofte hos aktører som ikke har noen interesse av selv å utnytte dem, men bruker dem som en pengeplassering. Å erobre eller konsolidere markeder kan være et mål i seg selv. Immaterielle rettigheter er et kraftfullt virkemiddel i den internasjonale konkurransen. Norsk næringsliv må følge med og ha kompetansen til å bruke dem optimalt – de har ikke råd til å la være.Jørgen SmithDirektør i Patentstyret

Dela artikeln:

Klicka här. Publikationen öppnas i nytt fönster.

Fakta om publikationen

Titel:

Immaterialrett

Publicerad:

December 2008

Distribution:

Dagens Næringsliv (Norge)

Ledare:

Jørgen Smith, Patentstyret

Profil-intervju:

Magnus Ødegaard, Hodneland & Co

Upplaga:

81 391

Potentiella läsare:

295 000

Publikationens läsare

Beslutsfattare, verksamhetschefer, expansionsansvariga, affärsområdeschefer och ledningsgrupper inom näringslivet.

Publikationens mål

Vår ambition med tidningen Immaterialrätt är att det ska vara det självklara affärsmediet inom print för företag som verkar inom detta område att exponeras med sitt budskap. Detta ska uppnås genom att vara lyhörda och att arbeta nära våra kunder för att på bästa möjliga sätt fånga upp marknadsnyheter och trender, så det redaktionella innehållet i tidningen blir så inspirerande som möjlighet för våra läsare inom näringslivet.

Publikationens fördelar

Unik distribution i Nordens största affärstidning. Tematidningar får allt fler läsare och marknaden för tematidningar ökade med 38 % under 2007 och förväntas öka under 2009 enligt IRM.

Betygsätt denna artikel

3.50

|

|

|

|

© 2008 S.m.a.r.t. Media Publishing Sverige AB | Riddargatan 17 | 114 57 Stockholm | 08-660 84 39 |

| Producerat av

Read More Post