10اندروید – برچسب منچ اندروید

منچ یکی از محبوب ترین بازی های صفحه ای کلاسیک است که حال می توانید با

آن را بصورت آنلاین در اندروید تجربه کنید!

ویژگی های بازی :

بازی سرگرم کننده منچ برای گوشی و تبلت های اندرویدی است. قوانین این بازی تفاوت هایی نسبت به نوع کلاسیک بازی منچ دارد که باعث جذابیت بیشتر آن شده است به طور مثال اگر بر روی خانه های هم رنگ مهره خود بروید، می توانید تا خانه بعدی هم رنگ جهش داشته باشید یا اگر بر روی خانه هم رنگ فلش دار خود که تنها یکی از آن در صفحه موجود است بروید جهش بزرگی خواهید داشت و یا اگه ۳ بار پشت سر هم شش بیاورید، تمامی مهره هایتان به خانه های مبدا باز می گردند!

نام بازی کلاسیک و سرگرم کننده منچ برای اندروید است که البته قوانین آن کمی متفاوت است! قوانین این بازی تفاوت هایی نسبت به نوع کلاسیک بازی منچ دارد که باعث جذابیت بیشتر آن شده است به طور مثال اگر بر روی خانه های هم رنگ مهره خود بروید، می توانید تا خانه بعدی هم رنگ جهش داشته باشید یا اگر بر روی خانه هم رنگ فلش دار خود که تنها یکی از آن در صفحه موجود است بروید جهش بزرگی خواهید داشت و یا اگه ۳ بار پشت سر هم شش بیاورید، تمامی مهره هایتان به خانه های مبدا باز می گردند!

Leave a Reply

Your email address will not be published.