Bệnh tâm thần dạng nhẹ có những biểu hiện và triệu chứng gì?

Bệnh tâm thần dạng nhẹ có những biểu hiện và triệu chứng gì?

Bệnh tâm thần có nhiều mức độ khác nhau, mỗi mức độ có những dấu hiệu riêng biệt. Nếu người bệnh ở giai đoạn nhẹ, quá trình phản ánh thực tại cũng như hành vi tác phong rối loạn ít, người bệnh vẫn có thể sinh hoạt, lao động, học tập mặc dù có giảm sút.

Ngày đăng: 21-01-2018

705 lượt xem

– Powered by